طوفان سرا - بازی ریاضی - معما و سرگرمی بازی ریاضی - سرگرمی و معمای هوش و چیستان - جورچین - استریمکو - تعیین ضریب هوشی - معمای دیاگرام - معمای اعداد - معمای چوب کبریت - معمای سکه و مهره - بازی آنلاین - دانلود بازی - بازی و ریاضی - بازی اعداد - دانلود بازی فلش - بازی فکری - معمای خطوط - معمای بطری - پازل اعداد - معمای لیوان - معمای مسیر - دانلود بازی کم حجم - معمای مکعب - آموزش ریاضی - دانلود کتاب و جزوه درسی - تست IQ http://2funsara.mihanblog.com 2020-04-03T03:16:06+01:00 text/html 2014-12-19T04:25:18+01:00 2funsara.mihanblog.com احمد عظیمی معمای اعداد http://2funsara.mihanblog.com/post/243 عدد خواسته شده را بدست آورید.<br><br>5&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 41&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 4<br>10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ؟<br>6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7<br> text/html 2014-12-16T13:04:13+01:00 2funsara.mihanblog.com احمد عظیمی معمای اعداد http://2funsara.mihanblog.com/post/242 با توجه به اعداد داده شده چه عددی را میتوان بجای ؟ قرار داد؟<br><br>13 &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp;&nbsp; 4&nbsp;&nbsp; &nbsp; 9<br>23&nbsp;&nbsp; &nbsp; 2 &nbsp; &nbsp; 9&nbsp;&nbsp; &nbsp; 7<br>؟&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 5 &nbsp; &nbsp; 4&nbsp; &nbsp;&nbsp; 6<br> text/html 2014-09-06T06:33:38+01:00 2funsara.mihanblog.com احمد عظیمی معمای یافتن اعداد (آقای مهدی موسوی) http://2funsara.mihanblog.com/post/241 با توجه به تساوی های داده شده عدد مورد نظر را بدست آورید.<br>1+2=7<br> 3+4=31<br> 5+6=71<br> 7+8=127<br> 9+10=؟؟؟<br> text/html 2014-01-01T10:28:19+01:00 2funsara.mihanblog.com احمد عظیمی معمای هوش تماس 6 و 7 مداد رنگی http://2funsara.mihanblog.com/post/238 <a href="http://www.2funsara.ir/post/238" target="_blank" title="معمای ریاضی"><img src="http://s5.picofile.com/file/8106769042/6_pencil_s.jpg" alt="معمای هوش و سرگرمی ریاضی و اعداد طوفان سرا" align="right" border="0" height="148" hspace="0" vspace="0" width="151"></a>&nbsp; همانطور که در عکس مشاهده میکنید 6 مداد رنگی وجود دارد که هر کدام از آنها دو مداد رنگی دیگر را لمس میکنند و در تماس با یکدیگرند. .<br><a href="http://2funsara.ir" target="_blank" title="معما و هوش و ریاضی و اعداد و سرگرمی">معما </a>اینجاست که شما باید این 6 <a href="http://2funsara.ir" target="_blank" title="سوال ریاضی و هوش">مداد رنگی</a> را به گونه ای بچینید که هر کدام از مداد ها با 5 مداد دیگر در تماس باشد.<br>حتما عکسی تهیه و برای ما ارسال نمائید.<br>اگر این معما را حل کردید همین معما را با 7 مداد رنگی امتحان کنید.<br><a href="http://2funsara.ir" target="_blank" title="معما با پاسخ">پاسخ معما </a>را روز شنبه مورخ 14دی روی وب قرار میدهم.<br><br><br> text/html 2013-12-09T12:38:39+01:00 2funsara.mihanblog.com احمد عظیمی معمای یافتن عدد ششم http://2funsara.mihanblog.com/post/236 <a href="http://2funsara.mihanblog.com/post/236" target="_blank" title="معمای یافتن عدد ششم بازی ریاضی سرگرمی طوفان سرا"><img src="http://s1.picofile.com/file/7927297197/math_iq.jpg" alt="طوفان سرا" align="right" border="0" height="91" hspace="0" vspace="0" width="108"></a>با توجه به اعداد داده شده <a href="www.2funsara.ir" target="_blank" title="معمای یافتن عدد ششم بازی ریاضی سرگرمی طوفان سرا">عدد ششم</a> را حدس بزنید. راه حل خود را ارائه دهید.<br><br>? , 50 , 32 , 18 , 8 , 2<br><br><br> text/html 2013-11-29T21:42:27+01:00 2funsara.mihanblog.com احمد عظیمی بازی بسیار زیبای اندازه گیری مایع http://2funsara.mihanblog.com/post/235 <a href="http://2funsara.ir/post/235" target="_blank" title="معمای اندازه گیری مایع بازی ریاضی سرگرمی طوفان سرا"><img src="http://s3.picofile.com/file/8101900500/liquid.jpg" alt="بازی آنلاین طوفانسرا" align="right" border="0" height="167" hspace="0" vspace="0" width="164"></a>&nbsp; شما در این بازی باید با استفاده از حجم مایع اولیه و امکاناتی که در اختیار دارید ظرف های مختلف را با حجم های مختلف پر کنید.<br>این بازی با حجم 8 مگابایت هم برای دانلود و هم برای بازی آنلاین در اختیارتون قرار میگیرد. از رکورد خودتون عکسی تهیه کنید و لینک آنرا در قسمت ارائه عکس رکورد قرار دهید.<br><br><a href="http://s3.picofile.com/file/8101837642/liquidmeasure3.swf.html" target="_blank" title="بازی اندازه گیری مایع طوفان سرا">دانلود بازی اندازه گیری مایع<br>حجم: 8.4 مگابایت</a><br><br><br> text/html 2013-11-27T21:19:20+01:00 2funsara.mihanblog.com احمد عظیمی معمای هوش و سوال ریاضی قیمت کلاه http://2funsara.mihanblog.com/post/234 <a href="http://www.2funsara.ir" target="_blank" title="طوفان سرا بازی ریاضی سرگرمی">سوال هوش</a> :شخصی کلاهی خرید. در ابتدا 5% قیمت کلاه را پرداخت کرد.<a href="http://2funsara.ir/post/234" target="_blank" title="طوفان سرا بازی ریاضی سرگرمی"><img src="http://s2.picofile.com/file/8101896376/cartoon_hat.jpg" alt="طوفان سرا کلاه هوش سرگرمی ریاضی" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br>فردای آنروز 95% هزینه باقیمانده را نیز پرداخت کرد. اما فروشنده گفت این شخص باید&nbsp; 114 تومان دیگر بابت کلاه بپردازد.<br>اگر فروشنده کلاه را گرانتر از روز اول نفروخته باشد ، قیمت این <a href="http://www.2funsara.ir" target="_blank" title="طوفان سرا بازی ریاضی سرگرمی">کلاه </a>چقدر بوده است؟<br> text/html 2013-11-17T21:26:45+01:00 2funsara.mihanblog.com احمد عظیمی بازی آنلاین+دانلود+معمای سخت عبور از رودخانه پیرمرد و بچه ها http://2funsara.mihanblog.com/post/232 <a href="http://2funsara.ir/post/232" target="_blank" title="طوفان سرا بازی ریاضی سرگرمی"><img src="http://s2.picofile.com/file/8100789826/river_p.jpg" alt="معمای مشکل عبور از ردخانه طوفان سرا" align="right" border="0" height="123" hspace="0" vspace="0" width="213"></a>یک پیرمرد ،دخترش و پسرش و حیوانات خانگی خود قصد دارند از <a href="http://www.2funsara.ir" target="_blank" title="بازی ریاضی و سرگرمی معمای هوش">رودخانه عبور</a> نمایند.<br>حیوانات آنها شامل یک سگ و دو خرگوش و دو همستر است.<br>یک قایق کوچک نیز هست که فقط ظرفیت <b>دو </b>نفر را دارد و فقط این سه نفر توانایی استفاده از آنرا دارند و حیوانات نمی توانند آنرا حرکت دهند.<br>شروط جابجایی:<br>1-&nbsp; اگر پیرمرد نباشد سگ به دیگران حمله میکند.<br>2- اگر پسر نباشد ، دختر به همستر آسیب میرساند.<br>3- اگر دختر نباشد ، پسر به خرگوش آسیب میرساند.<br>4- همستر و خرگوش میتوانند به راحتی باهم زندگی کنند آسیبی بهم نمی رسانند.<br><br><br><br><a href="http://s4.picofile.com/file/8100790000/crossingRiver_p.swf.html" target="_blank" title="دانلود بازی عبور از رودخانه 2funsara">لینک دانلود بازی فلش عبور از رودخانه<br>حجم : 1.33 مگابایت</a><br><br> text/html 2013-11-16T12:49:26+01:00 2funsara.mihanblog.com احمد عظیمی معمای چوب کبریت (بسیار سخت) http://2funsara.mihanblog.com/post/231 <a href="http://2funsara.ir/post/231" target="_blank" title="طوفان سرا بازی ریاضی سرگرمی"><img src="http://s3.picofile.com/file/8100617726/chub.jpg" alt="معمای ریاضی چوب کبریت بازی هوش طوفان سرا 2funsara" align="right" border="0" height="138" hspace="0" vspace="0" width="182"></a>با توجه به شکل 16 <a href="www.2funsara.ir" target="_blank" title="معمای چوب کبریت بازی ریاضی سرگرمی طوفان سرا">چوب کبریت</a> داده شده است.<br>با <b>جابجابی </b>فقط 3 چوب کبریت 4 مربع بسازید.<br>توجه کنید نباید چوب کبریت اضافه بیاورید.<br>در سوال قید شده است <a href="2funsara.ir" target="_blank" title="بازی ریاضی و سرگرمی معمای هوش">جابجایی</a>. پس چوب کبریتی را حذف نکنید.<br>بهتر است چوب کبریت ها را روی زمین چیده و از فضای اطراف نیز استفاده کنید.<br> text/html 2013-11-06T22:57:41+01:00 2funsara.mihanblog.com احمد عظیمی معمای هوش و خطای دید یافتن مرکز دایره http://2funsara.mihanblog.com/post/230 <a href="http://2funsara.ir/post/230" target="_blank" title="طوفان سرا بازی ریاضی سرگرمی"><img src="http://s4.picofile.com/file/7995037525/Find_center.jpg" alt="math game 2funsara بازی ریاضی هوش سرگرمی" align="right" border="0" height="137" hspace="0" vspace="0" width="139"></a>&nbsp; در این شکل 2 مرکز برای دایره در نظر گرفته شده است. به نظر شما کدام <a href="2funsara.ir" target="_blank" title="طوفان سرا بازی ریاضی و سرگرمی">مرکز </a>، مرکز واقعی دایره است؟؟<br><br> text/html 2013-11-06T11:04:01+01:00 2funsara.mihanblog.com احمد عظیمی عدد بعدی چند است؟ http://2funsara.mihanblog.com/post/229 در دنباله زیر <a href="http://www.2funsara.ir" target="_blank" title="معما و سرگرمی ریاضی">عدد بعدی</a> چند است؟<br><br>... , 55 , 19 , 7 , 3<br><br>الف) 173&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) 143&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)153&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)163<br><br><br>باتشکر از <a href="http://mahnazkhoubi.blogfa.com" target="_blank" title="">http://mahnazkhoubi.blogfa.com</a> text/html 2013-10-31T13:11:27+01:00 2funsara.mihanblog.com احمد عظیمی معمای هوش برش خیار http://2funsara.mihanblog.com/post/228 <a href="http://2funsara.ir/post/228" target="_blank" title="طوفان سرا بازی ریاضی سرگرمی"><img src="http://s2.picofile.com/file/7988326555/khiyar.jpg" alt="معمای هوش برش" align="right" border="0" height="131" hspace="0" vspace="0" width="197"></a>چگونه می توان <a href="2funsara.ir" target="_blank" title="بازی ریاضی و سرگرمی معمای هوش">سه خیار</a> را با سه بار بریدن به 9 قسمت تقسیم نمود؟<br> text/html 2013-10-09T21:43:43+01:00 2funsara.mihanblog.com احمد عظیمی معمای ضرب اعداد بزرگتر از یک رقمی http://2funsara.mihanblog.com/post/227 <a href="http://2funsara.ir/post/227" target="_blank" title="طوفان سرا بازی ریاضی سرگرمی"><img src="http://s1.picofile.com/file/7965920428/Multiplication_2funsara_.jpg" alt="معمای هوش ریاضی و سرگرمی طوفان سرا" align="right" border="0" height="154" hspace="0" vspace="0" width="167"></a>فرض کنید شخصی فقط <a href="2funsara.ir" target="_blank" title="طوفان سرا بازی و سرگرمی">عمل ضرب و تقسیم اعداد</a> بر 2 و جمع اعداد را آموزش دیده است.<br>حال چگونه میتواند <a href="2funsara.ir" target="_blank" title="طوفان سرا بازی و سرگرمی">حاصل ضرب اعداد بزرگتر از یک رقمی</a> را بدست آورد؟؟&nbsp; روشی ارائه دهید که به این فرد کمک کند.<br> text/html 2013-10-07T20:38:49+01:00 2funsara.mihanblog.com احمد عظیمی معمای ارسالی از طرف اسمان هفتم http://2funsara.mihanblog.com/post/226 در یک عدد5رقمی اگر عدد6 را سمت چپ عدد قرار دهیم تا یک عدد 6رقمی حاصل شود 4برابر زمانی می شود که عدد 6 را سمت راست قرار داده ایم ان عدد چیست؟ text/html 2013-10-06T22:29:31+01:00 2funsara.mihanblog.com احمد عظیمی معمای ریاضی تفریق اعداد http://2funsara.mihanblog.com/post/224 <img src="http://s1.picofile.com/file/7927297197/math_iq.jpg" alt="معمای هوش ریاضی و سرگرمی طوفان سرا" align="right" height="120" hspace="0" border="0" vspace="0" width="145"> بدون استفاده از عمل تقسیم و فقط در یک دقیقه به <a href="2funsara.ir" target="_blank" title="طوفان سرا بازی و سرگرمی">معما پاسخ</a> دهید شما چند بار میتوانید عدد 315 را از عدد 95635874 کم کنید؟<br>