طوفان سرا - بازی ریاضی - معما و سرگرمی بازی ریاضی - سرگرمی و معمای هوش و چیستان - جورچین - استریمکو - تعیین ضریب هوشی - معمای دیاگرام - معمای اعداد - معمای چوب کبریت - معمای سکه و مهره - بازی آنلاین - دانلود بازی - بازی و ریاضی - بازی اعداد - دانلود بازی فلش - بازی فکری - معمای خطوط - معمای بطری - پازل اعداد - معمای لیوان - معمای مسیر - دانلود بازی کم حجم - معمای مکعب - آموزش ریاضی - دانلود کتاب و جزوه درسی - تست IQ tag:http://2funsara.mihanblog.com 2020-02-15T16:22:47+01:00 mihanblog.com معمای اعداد 2014-12-19T04:25:18+01:00 2014-12-19T04:25:18+01:00 tag:http://2funsara.mihanblog.com/post/243 احمد عظیمی عدد خواسته شده را بدست آورید.5        41        410     221       ؟6        85        7
5        41        4
10     221       ؟
6        85        7
]]>
معمای اعداد 2014-12-16T13:04:13+01:00 2014-12-16T13:04:13+01:00 tag:http://2funsara.mihanblog.com/post/242 احمد عظیمی با توجه به اعداد داده شده چه عددی را میتوان بجای ؟ قرار داد؟13     1     4     923     2     9     7؟       5     4     6
13     1     4     9
23     2     9     7
؟       5     4     6
]]>
معمای یافتن اعداد (آقای مهدی موسوی) 2014-09-06T06:33:38+01:00 2014-09-06T06:33:38+01:00 tag:http://2funsara.mihanblog.com/post/241 احمد عظیمی با توجه به تساوی های داده شده عدد مورد نظر را بدست آورید.1+2=7 3+4=31 5+6=71 7+8=127 9+10=؟؟؟ 1+2=7
3+4=31
5+6=71
7+8=127
9+10=؟؟؟
]]>
معمای هوش تماس 6 و 7 مداد رنگی 2014-01-01T10:28:19+01:00 2014-01-01T10:28:19+01:00 tag:http://2funsara.mihanblog.com/post/238 احمد عظیمی   همانطور که در عکس مشاهده میکنید 6 مداد رنگی وجود دارد که هر کدام از آنها دو مداد رنگی دیگر را لمس میکنند و در تماس با یکدیگرند. .معما اینجاست که شما باید این 6 مداد رنگی را به گونه ای بچینید که هر کدام از مداد ها با 5 مداد دیگر در تماس باشد.حتما عکسی تهیه و برای ما ارسال نمائید.اگر این معما را حل کردید همین معما را با 7 مداد رنگی امتحان کنید.پاسخ معما را روز شنبه مورخ 14دی روی وب قرار میدهم. معمای هوش و سرگرمی ریاضی و اعداد طوفان سرا  همانطور که در عکس مشاهده میکنید 6 مداد رنگی وجود دارد که هر کدام از آنها دو مداد رنگی دیگر را لمس میکنند و در تماس با یکدیگرند. .
معما اینجاست که شما باید این 6 مداد رنگی را به گونه ای بچینید که هر کدام از مداد ها با 5 مداد دیگر در تماس باشد.
حتما عکسی تهیه و برای ما ارسال نمائید.
اگر این معما را حل کردید همین معما را با 7 مداد رنگی امتحان کنید.
پاسخ معما را روز شنبه مورخ 14دی روی وب قرار میدهم.


]]>
معمای یافتن عدد ششم 2013-12-09T12:38:39+01:00 2013-12-09T12:38:39+01:00 tag:http://2funsara.mihanblog.com/post/236 احمد عظیمی با توجه به اعداد داده شده عدد ششم را حدس بزنید. راه حل خود را ارائه دهید.? , 50 , 32 , 18 , 8 , 2 طوفان سرابا توجه به اعداد داده شده عدد ششم را حدس بزنید. راه حل خود را ارائه دهید.

? , 50 , 32 , 18 , 8 , 2


]]>
بازی بسیار زیبای اندازه گیری مایع 2013-11-29T21:42:27+01:00 2013-11-29T21:42:27+01:00 tag:http://2funsara.mihanblog.com/post/235 احمد عظیمی   شما در این بازی باید با استفاده از حجم مایع اولیه و امکاناتی که در اختیار دارید ظرف های مختلف را با حجم های مختلف پر کنید.این بازی با حجم 8 مگابایت هم برای دانلود و هم برای بازی آنلاین در اختیارتون قرار میگیرد. از رکورد خودتون عکسی تهیه کنید و لینک آنرا در قسمت ارائه عکس رکورد قرار دهید.دانلود بازی اندازه گیری مایعحجم: 8.4 مگابایت بازی آنلاین طوفانسرا  شما در این بازی باید با استفاده از حجم مایع اولیه و امکاناتی که در اختیار دارید ظرف های مختلف را با حجم های مختلف پر کنید.
این بازی با حجم 8 مگابایت هم برای دانلود و هم برای بازی آنلاین در اختیارتون قرار میگیرد. از رکورد خودتون عکسی تهیه کنید و لینک آنرا در قسمت ارائه عکس رکورد قرار دهید.

دانلود بازی اندازه گیری مایع
حجم: 8.4 مگابایت]]>
معمای هوش و سوال ریاضی قیمت کلاه 2013-11-27T21:19:20+01:00 2013-11-27T21:19:20+01:00 tag:http://2funsara.mihanblog.com/post/234 احمد عظیمی سوال هوش :شخصی کلاهی خرید. در ابتدا 5% قیمت کلاه را پرداخت کرد.فردای آنروز 95% هزینه باقیمانده را نیز پرداخت کرد. اما فروشنده گفت این شخص باید  114 تومان دیگر بابت کلاه بپردازد.اگر فروشنده کلاه را گرانتر از روز اول نفروخته باشد ، قیمت این کلاه چقدر بوده است؟ سوال هوش :شخصی کلاهی خرید. در ابتدا 5% قیمت کلاه را پرداخت کرد.طوفان سرا کلاه هوش سرگرمی ریاضی
فردای آنروز 95% هزینه باقیمانده را نیز پرداخت کرد. اما فروشنده گفت این شخص باید  114 تومان دیگر بابت کلاه بپردازد.
اگر فروشنده کلاه را گرانتر از روز اول نفروخته باشد ، قیمت این کلاه چقدر بوده است؟
]]>
بازی آنلاین+دانلود+معمای سخت عبور از رودخانه پیرمرد و بچه ها 2013-11-17T21:26:45+01:00 2013-11-17T21:26:45+01:00 tag:http://2funsara.mihanblog.com/post/232 احمد عظیمی یک پیرمرد ،دخترش و پسرش و حیوانات خانگی خود قصد دارند از رودخانه عبور نمایند.حیوانات آنها شامل یک سگ و دو خرگوش و دو همستر است.یک قایق کوچک نیز هست که فقط ظرفیت دو نفر را دارد و فقط این سه نفر توانایی استفاده از آنرا دارند و حیوانات نمی توانند آنرا حرکت دهند.شروط جابجایی:1-  اگر پیرمرد نباشد سگ به دیگران حمله میکند.2- اگر پسر نباشد ، دختر به همستر آسیب میرساند.3- اگر دختر نباشد ، پسر به خرگوش آسیب میرساند.4- همستر و خرگوش میتوانند به راحتی باهم زندگی کنند آسیبی بهم نمی رسانن معمای مشکل عبور از ردخانه طوفان سرایک پیرمرد ،دخترش و پسرش و حیوانات خانگی خود قصد دارند از رودخانه عبور نمایند.
حیوانات آنها شامل یک سگ و دو خرگوش و دو همستر است.
یک قایق کوچک نیز هست که فقط ظرفیت دو نفر را دارد و فقط این سه نفر توانایی استفاده از آنرا دارند و حیوانات نمی توانند آنرا حرکت دهند.
شروط جابجایی:
1-  اگر پیرمرد نباشد سگ به دیگران حمله میکند.
2- اگر پسر نباشد ، دختر به همستر آسیب میرساند.
3- اگر دختر نباشد ، پسر به خرگوش آسیب میرساند.
4- همستر و خرگوش میتوانند به راحتی باهم زندگی کنند آسیبی بهم نمی رسانند.لینک دانلود بازی فلش عبور از رودخانه
حجم : 1.33 مگابایت


]]>
معمای چوب کبریت (بسیار سخت) 2013-11-16T12:49:26+01:00 2013-11-16T12:49:26+01:00 tag:http://2funsara.mihanblog.com/post/231 احمد عظیمی با توجه به شکل 16 چوب کبریت داده شده است.با جابجابی فقط 3 چوب کبریت 4 مربع بسازید.توجه کنید نباید چوب کبریت اضافه بیاورید.در سوال قید شده است جابجایی. پس چوب کبریتی را حذف نکنید.بهتر است چوب کبریت ها را روی زمین چیده و از فضای اطراف نیز استفاده کنید. معمای ریاضی چوب کبریت بازی هوش طوفان سرا 2funsaraبا توجه به شکل 16 چوب کبریت داده شده است.
با جابجابی فقط 3 چوب کبریت 4 مربع بسازید.
توجه کنید نباید چوب کبریت اضافه بیاورید.
در سوال قید شده است جابجایی. پس چوب کبریتی را حذف نکنید.
بهتر است چوب کبریت ها را روی زمین چیده و از فضای اطراف نیز استفاده کنید.
]]>
معمای هوش و خطای دید یافتن مرکز دایره 2013-11-06T22:57:41+01:00 2013-11-06T22:57:41+01:00 tag:http://2funsara.mihanblog.com/post/230 احمد عظیمی   در این شکل 2 مرکز برای دایره در نظر گرفته شده است. به نظر شما کدام مرکز ، مرکز واقعی دایره است؟؟ math game 2funsara بازی ریاضی هوش سرگرمی  در این شکل 2 مرکز برای دایره در نظر گرفته شده است. به نظر شما کدام مرکز ، مرکز واقعی دایره است؟؟

]]>
عدد بعدی چند است؟ 2013-11-06T11:04:01+01:00 2013-11-06T11:04:01+01:00 tag:http://2funsara.mihanblog.com/post/229 احمد عظیمی در دنباله زیر عدد بعدی چند است؟... , 55 , 19 , 7 , 3الف) 173       ب) 143          ج)153             د)163باتشکر از http://mahnazkhoubi.blogfa.com عدد بعدی چند است؟

... , 55 , 19 , 7 , 3

الف) 173       ب) 143          ج)153             د)163


باتشکر از http://mahnazkhoubi.blogfa.com ]]>
معمای هوش برش خیار 2013-10-31T13:11:27+01:00 2013-10-31T13:11:27+01:00 tag:http://2funsara.mihanblog.com/post/228 احمد عظیمی چگونه می توان سه خیار را با سه بار بریدن به 9 قسمت تقسیم نمود؟ معمای هوش برشچگونه می توان سه خیار را با سه بار بریدن به 9 قسمت تقسیم نمود؟
]]>
معمای ضرب اعداد بزرگتر از یک رقمی 2013-10-09T21:43:43+01:00 2013-10-09T21:43:43+01:00 tag:http://2funsara.mihanblog.com/post/227 احمد عظیمی فرض کنید شخصی فقط عمل ضرب و تقسیم اعداد بر 2 و جمع اعداد را آموزش دیده است.حال چگونه میتواند حاصل ضرب اعداد بزرگتر از یک رقمی را بدست آورد؟؟  روشی ارائه دهید که به این فرد کمک کند. معمای هوش ریاضی و سرگرمی طوفان سرافرض کنید شخصی فقط عمل ضرب و تقسیم اعداد بر 2 و جمع اعداد را آموزش دیده است.
حال چگونه میتواند حاصل ضرب اعداد بزرگتر از یک رقمی را بدست آورد؟؟  روشی ارائه دهید که به این فرد کمک کند.
]]>
معمای ارسالی از طرف اسمان هفتم 2013-10-07T20:38:49+01:00 2013-10-07T20:38:49+01:00 tag:http://2funsara.mihanblog.com/post/226 احمد عظیمی در یک عدد5رقمی اگر عدد6 را سمت چپ عدد قرار دهیم تا یک عدد 6رقمی حاصل شود 4برابر زمانی می شود که عدد 6 را سمت راست قرار داده ایم ان عدد چیست؟ معمای ریاضی تفریق اعداد 2013-10-06T22:29:31+01:00 2013-10-06T22:29:31+01:00 tag:http://2funsara.mihanblog.com/post/224 احمد عظیمی بدون استفاده از عمل تقسیم و فقط در یک دقیقه به معما پاسخ دهید شما چند بار میتوانید عدد 315 را از عدد 95635874 کم کنید؟ بدون استفاده از عمل تقسیم و فقط در یک دقیقه به معما پاسخ دهید شما چند بار میتوانید عدد 315 را از عدد 95635874 کم کنید؟
]]>